Albanos rehabilitering


Varje gång du utövar fysiska sportaktiviteter eller en kraftigare muskelanspänning så kan skadas dina leder, muskler och nervsystem. För att kunna prestera maximalt igen måste din kropp fått möjlighet att återhämta sig från dessa mindre eller större skador även om du äter rätt kost, sover utmärkt och har en aktiv vila så är det ofta din kropp inte hinner återhämta sig före din nästa idrottsprestation.

Albano Spa och utbidlningscenter Kryoterapi

Kontakta oss för att boka tid

Redan på 1990- talet den läkaren Natalie Alexdotter behandlade idrottsmän och kvinnor av olika idrottsskador. Tidigt insåg hon att för att erhålla bästa möjliga återhämtning och läkning av skador det är behövs unik program för för akut omhändertagande vid idrottsskador för att förkorta läkningsprocessen. Bäst läkningsresultat erhålles Om den skadade kommer till center i god tid för intensiv behandling.


Albano Spas rehabilitering

Pris:

Betalning/priset beror av situationen.

Centers rehabilitering och rörelsetest ger underlag för sjukgymnast och läkare utforma ett realistiskt åtgärdsprogram: individuellt rehabiliterings program med träning 2 ggr per vecka i center med instruktör.

  • Man kan använda massageterapi eller Koreansk Akupunktur om du har akut smärtlindring för stimulering av läkeprocessen.
  • Man kan använda Cryoterapi vid behov (kyla-värme effekt). Kryoterapeutiska behandlingar används för att behandla såväl hela kroppen som lokala delar. För att den medicinska effekten från nedfrysningen ska bli optimal kombinerar man behandlingen med ett rörelseprogram bestående av individuellt anpassade fysiska övningar. Kryoterapeutiska behandlingar av hela kroppen används framförallt för att behandla: fibromyalgi; neuralgi; ischialgi; inflammation i leder; degeneration av leder; reumatiska sjukdomar; psoriasis artrit och osteoporosis.
    Genom kryoterapeutiska behandlingar kan man även lindra värk, motverka fysisk och psykisk trötthet, påskynda kroppens återhämtningsprocess, motverka celluliter, förbättra kroppens immunförsvar samt lindra menopaus och sömnproblem.
  • Lokal kryoterapi har samma innebörd som helkryoterapi med skillnaden att behandlingen koncentreras på specifika delar av kroppen, exempelvis ett knä eller en led. Behandlingen tillämpas framförallt i lägen då det enbart är en lokal del av kroppen som behöver vårdas, exempelvis en specifik svullnad eller inflammation i en specifik led. Kväveångan som används vid nedfrysningen har en temperatur på ca -75°C och behandlingen pågår under en till tre minuter.