Fysisk hälsa

Fysiska aktiviteter sätter fart på positiva krafter i kroppen. Vårt träningsutbud fokuserar sig på att ni ska ha kul samtidigt som ni tränar vilket även bidrar till stimulans i själen.

Vi tror på gruppaktiviteter där vi gärna ser till att skapa en gemenskap i vår grupp där vi stöttar och motiverar varandra.