Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull. Vi erbjuder olika aktiviteter där vi motiverar er till en bättre hälsa och livsstil genom meditation, träning, rådgivning och mentala övningar.

Vi tror på gruppaktiviteter där vi gärna ser till att skapa en gemenskap i vår grupp där vi stöttar och motiverar varandra.


50 plus kvinna
Aktiviteten involverar kvinnor över 35 som ska träffas fem dagar i veckan för att göra hälsosamma aktiviteter ihop. Syftet är att främja välmående och minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Vår vision är att förebygga ohälsa och hjälpa er till en friskare och bättre vardag. Vi inriktar oss till kvinnor som […]

Kvinna&Hälsa