Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull. Vi erbjuder olika aktiviteter där vi motiverar er till en bättre hälsa och livsstil genom meditation, träning, rådgivning och mentala övningar.

Vi tror på gruppaktiviteter där vi gärna ser till att skapa en gemenskap i vår grupp där vi stöttar och motiverar varandra.